StartpaginaANBI

Naam  Heemkundevereniging Vrienden van Wijnandsrade 
RSIN = fisc. nr.  8044.64.480  
Bestuur  Algemeen
Louis Cordewener
Nicolle Driessen
Hub Gerards
Karien Goossens-Schrijen
Jack Jetten
Henk van Malkenhorst
Math Marell
Wiel Oehlen

Dagelijks Secretaris: -
Penningmeester: Rein Krikke
Ledenadministrateur: Ria Marell
Voorzitter: Wilfried Dabekaussen

Postadres: Opfergeltstraat 3 B, 6363 BW Wijnandsrade  
Beleidsplan  Beleidsvoornemens 2018:
- Maart 2018: lezing over familie Van den Bongard, heren van Wijnandsrade
- Mei 2018: organisatie Dodenherdenking plus ontjulling nieuwe plaquette voor Franz Gabriel Virnich
- 6 Mei 2018: 145ste(!) Pelgrimage Sittard
- 25 Mei 2018: Feestelijke onthulling wisselgedicht van schoolkind
- 17 Mei 2018: Introductieles opstelwedstrijd groep 8 bs,
-----Thema: Oorlogsslachtoffers in Wijnandsrade
- Juni 2018: Isidorus-Gerardus-wandeling
- Juni 2018: Uitreiking Trofee van pater Van der Zee voor de Opstelwedstrijd basisschool
- Zomer en najaar 2018: Aanleg laatste deel PoŽzieroute Wijnandsrade
- Hele jaar 2018: deelname schooltuinproject
 
Beloningsbeleid  De vereniging kent geen beloning toe voor werkzaamheden van bestuursleden of andere leden van de vereniging.  
Doelstelling  Doelstelling Vrienden van Wijnandsrade:
1. studie en bewustwording van de geschiedenis van Wijnandsrade;
2. stimulering van het culturele leven in Wijnandsrade;
3. aandacht vor de leefomgeving in en rond Wijnandsrade.

Bij de invulling van de doesltellingen wordt zoveel mogelijk jong en oud betrokken.
 
Activiteitenverslag  2017
Vrienden van Wijnandsrade Jaarverslag 2017

2016
Vrienden van Wijnandsrade Jaarverslag 2016

 
Financiële Verantwoording  Balans 2017
Exploitatie 2017
Toelichting 2017. De vereniging is met 17 leden gegroeid tot 251.
Het vermogen is iets teruggelopen doordat sponsoring van opmaak en drukkosten van het Bulletin definitief wegviel en door de kosten van de Kunstroute. De vereniging is overigens financieel gezond.

Jaarvergadering en vaststelling stukken 2018 is in maart 2019.

Balans 2016
Exploitatie 2016
Samenvatting exploitatie 2016

Balans 2015
Exploitatie 2015
Samenvatting exploitatie 2015